Info
2021-01-02 15:03:13

Den här sidan skapade jag för att dela med mig lite av bitar av livet. Fokus på programmering, integritet och fri mjukvara. Jag nås på @samuel@mastodon.se.

Jag har lite grejer på gitlab och på github.

2021-01-02 15:03:13